Szakmai tréningek

Szakmai tréningeinket azoknak ajánljuk, akik tudásuk fejlesztését, hatékonyságuk növelését tűzték ki célul egyéni, vagy csoportos formában egyaránt.

Angol nyelvi tréningek

Nyelvi tréningjeinket azoknak ajánljuk, akik valamilyen speciális területen szeretnék nyelvtudásukat fejleszteni, intenzív formában.

SZAKMAI TRÉNINGEK

TRÉNER KÉPZÉS ONLINE

Az online képzés célja olyan HR szakemberek, menedzserek, vezetők, vállalkozók trénerekké való képzése, akiknek fontos, hogy a megbeszéléseken, tárgyalásokon eredményesen szerepeljenek, akik prezentációjukhoz újabb gyors megoldásokat, technikákat tudnak majd alkalmazni, akiknek fontos, hogy kommunikációs, készségfejlesztő, soft-skill, kompetencia fejlesztő és érzékenyítő tréningeket tudjanak megszervezni és lebonyolítani.

Részletek

Képzés rövid leírása

A tréner képzés három egymásra épülő modulból áll:

Tréner képzés I.: Tréneri önismeret és kommunikáció

A modul célja saját és mások viselkedésének, érzéseinek, motivációinak pontosabb megismerése, helyzetekre adott érzelmi és viselkedési válaszok beazonosítása, tudatosítása. Önismerettel, kommunikációval kapcsolatos tréningek tervezése, lebonyolítása.

Modul megnevezése

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Tréneri önismeret és kommunikáció

10

18

28


Időbeosztás:

2021. június 23-július 5. hétfőn és szerdán 16:00-19:00, pénteken 14:00-19:00 között

Tréner képzés II.: Tréneri eszköztár és csoportdinamika

A modul az online tréneri eszköztár kialakítására, használatára (tréneri prezentáció, moderáció, facilitáció, vizualizáció, szituációs játék) és a csoportdinamikára (csoportfejlődési fázisok, érzelmi intelligencia, empátia, ellenállás kezelése) fókuszál.

Modul megnevezése

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Tréneri eszköztár és csoportdinamika

10

18

28


Időbeosztás:

2021. július 14-26. hétfőn és szerdán 16:00-19:00, pénteken 14:00-19:00 között

Tréner képzés III.: Tréning tematika felépítése és tréning lebonyolítása

A cél, hogy a résztvevők képesek legyenek felépíteni és kidolgozni egy tréning folyamat tematikáját, megtervezni a szükséges gyakorlatokat és munkafüzetet, handout-ot készíteni. Majd a tréninget lebonyolítani és értékelni, tovább fejleszteni.

Modul megnevezése

Elmélet

Gyakorlat

Összesen

Tréning tematika felépítése és tréning lebonyolítása

10

14

24


Időbeosztás:

2021. augusztus 23-27. hétfő, kedd: 16:00-19:00, szerda, csütörtök: 16:00-20:00, pénteken 14:00-19:00 között.

Megszerezhető végzettség

Tanúsítvány

Képzési díjak (a 3 modulra vonatkozóan összesen)

Teljes tandíj egyösszegű befizetés esetén: 250.000 Ft + ÁFA

2 részletben történő fizetés esetén 2 x 140.000 Ft + ÁFA

Bővebb információért és felmerülő kérdéseivel keressen bennünket: felnottkepzes@atalanta.hu

beruhzsi-menedzsment-trning.jpg

BERUHÁZÁSI MENEDZSMENT TRÉNING

Az Atalanta Oktatási Kft., olyan szakembereknek ajánlja BERUHÁZÁSI MENEDZSMENT TRÉNING képzését, akik építőipari, műszaki technológiai, közbeszerzés területen látnak el kivitelezési, építésvezetői, adminisztratív, menedzseri vagy vezetői feladatokat. A tréning gyakorlat centrikus.

Részletek
KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE

Beruházási menedzsment tréning

KÉPZÉS CÉLJA

A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola olyan szakembereknek ajánlja BERUHÁZÁSI MENEDZSMENT TRÉNING képzését, akik építőipari, műszaki technológiai, közbeszerzés területen látnak el kivitelezési, építésvezetői, adminisztratív, menedzseri vagy vezetői feladatokat. A tréning gyakorlat centrikus.

TRÉNING ÜTEMEZÉSE

2 nap

IDŐTARTAM

 2 x 8 óra

TEMATIKA

1. nap

 • A közbeszerzés tapasztalatai, a közbeszerzésben meghatározott időpontok, adatok ismertetése.
 • A határidők.
  E fejezet gyakorlati tapasztalatainak ismertetése.
 • Beruházás indítatásának tárgyi, anyagi és személyi feltételei.
 • A beruházás indítása előtti kivitelezői feladatok számbavétele, felelősök kijelölése.
 • A beruházóval történő megbeszélések, megállapodások, szerződés előkészítés.
 • A munkaterület ellenőrzése, bejárása, közművesítésének meghatározása, a munkaterület minősítése.
 • A beruházás tervdokumentációjának ellenőrzése, a tervekkel kapcsolatos észrevételek, javaslatok.
 • A beruházó és kivitelező a beruházással kapcsolatos feladatainak közös értelmezése.
  E fejezet gyakorlati tapasztalatainak ismertetése.
 • Beruházási szerződés tartalmi követelményei.
 • A beruházási szerződés összefüggései, adatok, helyszínek, felvonulások, kezdési és befejezési határidők, ütemtervek, munka ütemezése, teljesítési határidők.
 • A beruházási szerződés záradékai, mellékletei, átadás-átvételi eljárások meghatározása.
 • Jótállási, garanciális kötelezettségek.
 • A beruházási szerződés megszűnésének tartalmi követelményei.
  E fejezet gyakorlati tapasztalatainak ismertetése.
 • A beruházások lebonyolításának rendszere, üteme, feltételei.
 • Szerződéskötés utáni általános és szakfeladatok meghatározása, elvégzésének üteme.
 • Az „E” napló rendszere, meghívások, szereposztások, bejegyzési feltételek.
 • Kivitelezés előtti szerepek meghatározása, azok elfogadása.
 • A beruházó menedzsmentjének a felállítása.
 • A kivitelező menedzsmentjének a felállítása.
  E fejezet gyakorlati tapasztalatainak ismertetése.
 • A beruházással kapcsolatos beszerzések
 • A beépítendő anyagok beszerzésének feltételei, ütemezése, szállítási feltételek, organizáció meghatározása, organizációs terv készítésének alapjai, feltételei, rendszere.
 • Teljesítménynyilatkozatok beszerzése, azok rendszerezése.
  E fejezet gyakorlati tapasztalatainak ismertetése.

2. nap

 • A beruházás folyamata.
 • Átadás-átvételi eljárás feltételei.
 • Organizáció szerinti felvonulás, telepek, tárolók elhelyezése.
 • Toronydaruk helyének meghatározása és telepítésének feltételei.
 • A kooperációk idejének és helyének meghatározása.
 • A kivitelezés menete, ütemezése, határidők megtartásával.
 • A kivitelezés során a szakágak összehangolása, ütemezése. 
 • A kivitelezés sorrendje, az épületszerkezetek készítése, ütemezése, technológiája.
 • A kivitelezésnél felhasznált anyagok, gépek, berendezések beszerzési folyamatának meghatározása, a kivitelezési ütemhez való hozzárendelése.
 • Részhatáridők betartásának feltételei.
 • Folyamatos konzultáció feltételeinek biztosítása és meghatározása.
 • A kivitelezés leállításának szabályai, feltételei.
 • A kivitelezéshez tartozó dokumentumok rendszerezése, naprakész feltételeinek a biztosítása.
  E fejezet gyakorlati tapasztalatainak ismertetése.
 • A kivitelezés befejezésének a feltételei és lépései.
 • Az átadás-átvételi eljárás meghirdetésének szempontjai, feltételei.
 • Az átadás- átvételi eljárás menete.
 • A hibajegyzék elkészítése, határidők megadása.
 • A felmerült problémákra történő reagálás, megoldások számbavétele.
 • A beruházás próbaüzemének a feltételei, és annak problémamentes elvégzése. 
 • A kivitelezés során összegyűjtött dokumentumok, garanciális és szavatossági rendszerek megléte és átadása.
 • A beruházás zárása, az „E” napló zárásának feltételei
  E fejezet gyakorlati tapasztalatainak ismertetése.
TRÉNING DÍJA

400.000.- Ft + Áfa

HELYSZÍN

1083 Budapest; Jázmin utca 10.

BESZERZÉS TRÉNING

A tréning során a résztvevők elsajátítják a beszerzés alapismereteit, megismerik és megtanulják alkalmazni azokat a módszereket amelyek segítségével magas szinten képesek lesznek ellátni beszerzési feladataikat. Képesek lesznek hatékony és eredményes beszerzési tárgyalásokat folytatni valamint megismerik a legkorszerűbb beszerzési technikákat.

Részletek
Kiknek ajánljuk?

A tréningünket ajánljuk minden operatív és stratégiai beszerzőnek, beszerzési vezetőnek, menedzsernek, akik optimalizálni szeretnék a beszerzés átfutási idejét,  költségeit és növelni szeretnék a beszerzési megtakarításokat.
 
 A tréning moduljai
 • beszerzési alapismeretek,
 • beszerzési technikák
 • e-beszerzés
 • tárgyalástechnika
 • asszertivitás
 • konfliktuskezelés

További információk kérek!

beszerzs-trning.jpg
rtkests-trning.jpg

ÉRTÉKESÍTÉS TRÉNING

A tréning célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az értékesítés lépéseit, alapismereteit, az értékesítői magatartás és szemlélet sajátosságait, fejlesszék kommunikációs készségeiket.

Részletek

Kiknek ajánljuk?

A tréningünket elsősorban aktív értékesítőknek, üzletkötőknek, és értékesítési cégek ügyfélszolgálatos munkatársainak ajánljuk.

A tréning moduljai

 • értékesítési alapismeretek

 • értékesítési módszerek, technikák

 • tárgyalástechnika

 • kommunikáció

További információk kérek!

LOGISZTIKA TRÉNING

A tréning során a résztvevők elsajátítják a logisztika alapismereteit, megismerik azokat a módszereket és eljárásokat, amellyel a logisztika költségeit csökkenteni lehet, hatékonyságát pedig növelni képesek.

Részletek
Kiknek ajánljuk?

A tréningünket ajánljuk minden logisztikai szakterületen dolgozó előadónak, logisztikai munkatársnak, raktári alkalmazottnak és vezetőnek, akik a logisztikai folyamatok hatékony működtetése iránt elkötelezettek és szeretnék szakmai ismereteiket tovább bővíteni, a megszerzett tudás által elhelyezkedési esélyeiket növelni.

A tréning moduljai
 • logisztikai alapismeretek
 • SCM rendszer felépítése, működése
 • beszerzési alapismeretek
 • folyamatirányítás
 • készletkezelés
 • leltározási ismeretek

További információk kérek!

logisztika-trning.jpg
trgyalstechnika-trning.jpg

TÁRGYALÁSTECHNIKA TRÉNING

A tréning célja, hogy a résztvevők elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek segítségével eredményes tárgyalásokat képesek lesznek akár önállóan folytatni, a tárgyalásokat megszervezni és lebonyolítani, valamint dokumentálni.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TRÉNING

A tréning célja a résztvevőkkel megismertetni azokat a kommunikációs eszközöket és technikákat, amelyek az ügyfélszolgálati tevékenység során hatékonyan alkalmazhatóak. A tréning végén a résztvevők képesek lesznek az ügyfeleket empatikus módon kezelni, a cég érdekeit határozottan képviselni, konfliktus helyzetből győztesként kikerülni és a reklamációkat professzionálisan kezelni.

Részletek
Kiknek ajánljuk?

A tréningünket olyan kis- és középvállalkozások ügyfélszolgálati szakembereinek, munkatársainak, vezetőinek ajánljuk, ahol napi kihívást jelent az ügyfelek kezelése, a kritikus szituációk megoldása és az ügyfelek megtartása.

A tréning moduljai
 • ügyfélszolgálati alapismeretek
 • ügyfélszolgálat jogi háttere
 • ügyfélszolgálatok eszközrendszere
 • ügyfélkezelési technikák
 • konfliktuskezelés

További információk kérek!

gyflszolglat-trning.jpg

ANGOL NYELVI TRÉNINGEK

PREZENTÁCIÓ TARTÁSA - EFFECTIVE PRESENTATIONS

Ezt a tréningünket mindazoknak ajánljuk, akiknek munkahelyükön rendszeresen kell célnyelven prezentációt tartaniuk. A tréning során a sikeres prezentációhoz szükséges nyelvi eszközöket és prezentációs technikákat fejlesztjük, de emellett a képzettek minden nyelvi készsége fejlődni fog.  A képzés abszolút gyakorlatorientált és a résztvevők igényeire szabott, a problémák azonosítását a kompetenciafejlesztés, majd a kipróbálás és visszajelzés követi.

További információk kérek!

TELEFONOS KAPCSOLATTARTÁS - KEEPING IN TOUCH

Ezeket a tanfolyamokat azoknak ajánljuk, akik a munkahelyen szükséges szókincset akarják megtanulni, és a munkahelyi feladataik ellátásához szükséges nyelvi készségeiket akarják fejleszteni, de nincsenek speciális szaknyelvi igényeik. Ezeken a tanfolyamokon is a nyelvi készségek fejlesztésén van a fő hangsúly, a tanított szókincs és a gyakorolt beszédhelyzetek egyaránt az üzleti életben előforduló szituációkra készítik fel a képzetteket.

ÜZLETI LEVELEZÉS - SMART WRITING

Tréningjeinket azoknak ajánljuk, akik a célnyelvben legalább középhaladó szintet érték el, és napi munkájuk során rendszeresen kell írásban célnyelven kapcsolatot tartaniuk üzleti partnereikkel. A résztvevők megismerkedhetnek mind az angol, mind az amerikai üzleti levél főbb típusaival, formai jellemzőivel.  A tréning fókuszában elsősorban az üzleti levelek szerkesztése és a megfelelő stílus megtalálása áll.

További információk kérek!

VITAKÉPESSÉG FEJLESZTÉSE - GAINING VOICE

Ezt a tréningünket mindazoknak ajánljuk, akik úgy érzik, megfelelő nyelvi eszközök híján nem mindig képesek megfelelően képviselni nézeteiket, érdekeiket tárgyalásokon, értekezleteken. A képzés fő célja a szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése, olyan nyelvi elemek megtanítása, amelyek segítségével a képzettek nagyobb önbizalommal kapcsolódhatnak be bármilyen vitába. A célok elérése érdekében elsősorban szerepjátékokat és szimulációkat használunk.

További információk kérek!