Kérjük, megfelelő körültekintéssel töltse ki a jelentkezési lapot! Adatait az intézmény kizárólag belső célra használja fel, azok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.

Please tell us how big is your company.

Képzésre jelentkező személy személyes adatai (Jelentkező képzésben részt vevő személy tölti ki)

Please type your full name.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid email address.
Invalid Input

Képzésre jelentkező személy kapcsolattartási és egyéb adatai (Jelentkező képzésben részt vevő személy tölti ki)

Invalid Input
Invalid Input

Képzésre jelentkező személy nyilatkozatai

Invalid Input
Alulírott Képzésre jelentkező kijelentem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót megismertem, a kitöltött jelentkezési lap Képzőnek való átadásával/megküldésével adataim leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok.
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás
Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig, illetve visszavonásig.
Adatok köre: Jelentkezési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak.

Alulírott Képzésre jelentkező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. A képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam (a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám, képzési tájékoztató, képzési díj, fizetési feltételek, elállási jog, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, adatkezelési információk, felnőttképző adatszolgáltatása stb.).