Szociális gondozó és ápoló

Ajánljuk ezt a képzést mindazoknak, akik az idősekkel, a betegekkel és fogyatékkal élő emberekkel végzett munkájukat empátiával és szeretettel képesek ellátni. A szakképesített szociális gondozó és ápoló munkáját egészségügyi központokban, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek intézményében, idősek otthonában végzi.
szocialis-gondozo-es-apolo.jpg

  A képzés OKJ azonosítója:

34 762 01

  A képzési program nyilvántartásba-vételi száma:

E-000548/2014/A007

  A képzés szintje:

középfokú szakképesítés

  A képzés összóraszáma:

1300 tanóra (780 elmélet és 520 gyakorlati óra)

A gyakorlati helyet  biztosítjuk, de lehetőség van arra is, hogy  a tanfolyami résztvevő más, időseket ellátó bentlakásos intézményben végezze gyakorlatát.

  A jelentkezés feltétele:

alapfokú iskolai végzettség

  Választható nyelv:

angol, illetve megfelelő számú jelentkező esetén német

  Kinek ajánljuk ezt a képzést?

Mindazoknak, akik az idősekkel, a betegekkel és fogyatékkal élő emberekkel végzett munkájukat empátiával és szeretettel képesek ellátni. A szakképesített szociális gondozó és ápoló munkáját egészségügyi központokban, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek intézményében, idősek otthonában végzi. Erre az áldozatos, de legalább annyi örömet is tartogató munkára a társadalomnak mindig szüksége lesz. A nyugati országokban állandó hiány van szakképzett szociális gondozó és ápolókból, így a képzés elvégzésével külföldön is könnyen el lehet helyezkedni.

  Jellemzően milyen munkakörök tölthetők be a szakképesítés birtokában?

Fogyatékosok gondozója, Nappali és intézményi gondozó, Házi szociális gondozó

  Milyen feladatokat lát el egy Szociális gondozó?

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

  Követelménymodulok:

  • 10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok

  • 10570-16 A szükségletek felmérése

  • 10571-16 Sajátos gondozási feladatok

  • 10572-16 Gondozási-ápolási adminisztráció

  • 11497-12 Foglalkoztatás I.

  • 11499-12 Foglalkoztatás II.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

* Valamennyi modulzáró vizsga eredményes legalább 51%-osra értékelhető végrehajtása;

* A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:

  • „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása” – (1-1 gépelt oldal terjedelemben);
  • „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (összesen legalább 6 oldal terjedelemben);
  • „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok”

* 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.

* Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár, vagy szociális és/vagy egészségügyi végzettséggel rendelkező, szakember irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött, a gyakorlatvezető által minimum elégségesre (2) értékelt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 120 óra, amely olyan bentlakásos szociális intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.

  Mit jelent a vizsga-garancia?

Képzéseinken abban az esetben nyújtunk vizsgagaranciát, ha a képzett hiányzásainak száma nem haladja meg az összóraszám 5%-t százalékát, és modulzáró vizsgáin legalább négyes eredményt ér el. Ebben az esetben, ha nem sikerül az OKj-s szakképesítés megszerzése az első alkalommal , az iskola állja az intézményünk által szervezett következő vizsga díját,valamint a képzett jogosult ingyenesen látogatni a konzultációs órákat.

Kérjük, megfelelő körültekintéssel töltse ki a jelentkezési lapot! Adatait az intézmény kizárólag belső célra használja fel, azok harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.

Please tell us how big is your company.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.

Képzést egyéni intézményi megkeresésre indítunk.

Mi az az OKJ-s képzés?

Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) a magyar állam által elismert szakképesítések listája.

Mi az a szakmacsoport?

Az OKJ-s szakképesítéseket 22 szakmacsoportba sorolták (pl. informatika, közgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, oktatás, szociáli szolgáltatások, ügyvitel, vendéglátás-turisztika..)

Mi az a részszakképesítés?

Olyan rövid időtartamú képzés, amely egy szakképesítés egyes moduljait tartalmazza, és legalább egy foglalkozás egy munkakörének betöltésére képesít. Például a (teljes) pénzügyi-számviteli ügyintézői szakképesítés három részszakképesítésből áll.

Mi az a szakképesítés ráépülés?

Egy teljes szakképesítés megszerzése után elvégezhető további modul vagy modulok, amely(ek) további munkakörök betöltésére képesít(enek). Például pénzügyi-számviteli ügyintézői (teljes) szakképesítés megszerzése után elvégezhető a vállalkozási mérlegképes könyvelői munkakör betöltéséhez szükséges azonos nevű ráépülés