"Ha az ember tényleg meg akar érteni valamit, annak az a legjobb módja, ha megpróbálja elmagyarázni valakinek. Ez arra kényszeríti, hogy helyretegye a dolgokat a saját fejében. És minél lassúbb és nehézfejűbb a tanítvány, annál egyszerűbb ideákra kell lebontanunk a gondolatmenetet. És valójában éppen ez a programozás lényege. Mire az ember egy bonyolult gondolatot lebont olyan egyszerű lépésekre, hogy azt még egy buta gép is megértse, addigra biztos, hogy valamit megtanul arról a dologról. A tanár általában többet tanul, mint a diák."
- Douglas Adams -
hottoi.jpg

Hottói-Nagy Viktória

Hottói-Nagy Viktória vagyok. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem angol nyelv és irodalom szakon. 2004 óta dolgozom az Atalanta Üzleti Szakközépiskolánál és az Atalanta Nyelvoktatási Központnál. Főleg céges kihelyezett tanfolyamokon tanítok, de részt veszek a szakközépiskola nappali és esti csoportjainak oktatásában is. Mind a kihelyezett vállalati órákon, mind a szakközépiskolai oktatásban túlnyomó részben üzleti nyelvet tanítok. Mivel három különböző nyelvvizsgáztatói képzést is sikeresen elvégeztem, több mint tíz éve rendszeresen vizsgáztatok ORIGO és TELC nyelvvizsgák keretében. 2008-ban elvégeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mentorképző tanfolyamát, s azóta vezetőtanárként is tevékenykedem.
Bővebben
A kezdetektől részt veszek a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola nyelvi képzésében. Az órákon szaknyelvi képzésben részesülnek a hallgatók, így lehetőségük van megismerkedni az üzleti angol legfontosabb témáival, és az újonnan tanult elemeket intenzíven használni. Mivel a hallgatók munka mellett végzik tanulmányaikat, örömmel veszik, ha fokozatosan nehezedő, egyre komplexebb feladatok segítségével, az összes nyelvi készség párhuzamos fejlesztése mellett a tananyagot alaposan átvesszük az órákon, így az otthoni készülésbe egyéb olyan kiegészítő feladatok is beleférhetnek, amelyek segítségével az adott témakört szélesebb spektrumon is megismerhetik. Személy szerint fontosnak tartom bizonyos témák kulturális hátterének megismertetését is, mert egyrészt ezek ismeretén az üzleti kommunikáció sikere is múlhat, másrészt a hallgatók szívesen fogadják a kulturális háttér információkat, lévén azok színesítik az órát és érdekesnek találják a más kultúrákba való betekintést is.

Intézetünknél minden évben új kihívások várják a nyelvtanárokat, amelyeket bizton felvállalhatnak, mert az erős szakmai háttér (belső továbbképzések, részvételi lehetőség szakmai konferenciákon, gazdag könyvtári anyag, stb.) és a támogató légkör megadja mindazt, amire mindig megújuló feladataink színvonalas elvégzéséhez szükségünk lehet.

ugroczky.jpg

Ugróczky Rozália

Ugróczky Rozália vagyok. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem angol nyelvtanári diplomát. 1998-óta dolgozom az Atalantánál. Kezdetben vállalati csoportoknak tanítottam általános és üzleti nyelvet, majd bekerültem az üzleti szakközépiskola esti képzéseire. Két éve a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola óraadó tanára lettem. Már korábban is szereztem tapasztalatokat a főiskolai hallgatók tanításával kapcsolatban, mivel öt évig oktattam a Budapesti Műszaki Főiskolán. Szívesen tanítok felnőtteket és dolgozom velük együtt a nyelvi fejlődésükön. Mind általános, mind szakmai közép-és felsőfokú nyelvvizsgákra készítek fel hallgatókat.

Bővebben

Rendszeresen részt veszek továbbképzéseken, így a különböző kiadók és intézetek által szervezett módszertani képzéseken, mert igyekszem lépést tartani a szakmai és módszertani fejleményekkel. Úgy gondolom, hogy a megújulás képessége fontos ezen a pályán. Ezért döntöttem úgy, hogy pedagógus szakvizsgát szerzek a Budapesti Corvinus Egyetemen. E képzés alatt sikerült a köz- és felsőoktatás működését jobban megismernem, új és hasznos tapasztalatokat szereznem, amelyeket igyekszem munkám során az eredményes és hatékony nyelvoktatás megvalósításában felhasználni.

kispal.jpg

Kispál Istvánné

Kispál Istvánné Esztó Krisztina vagyok, magyar-angol szakos tanár. Az ELTE-n végeztem 1992-ben. Főállásban az Atalanta Üzleti Szakközépiskolában tanítok angol szaknyelvet, többnyire Kereskedelmi Szakmenedzser, Nemzetközi Szállítmányozási Szakmenedzser, Banki Szakügyintéző és Intézményi Kommunikátor szakos hallgatóknak. Egyike voltam a számukra kidolgozott OKJ-s tételek, feladatok és sok más szaknyelvi kiegészítő anyag készítőinek. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolának fennállása óta vagyok óraadó tanára. A szaknyelvi anyagok megírásában, összeállításában, és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő, gyakorló feladatok megírásában szintén jelentős részt vállaltam. Óráimat igyekszem nagyon lelkiismeretesen vezetni, változatos feladatokkal tarkítani, sok gyakorlási lehetőséget biztosítva a hallgatók számára. A tanításon kívül a TIT TELC nyelvvizsgaközpont vizsgáztatója és levéljavítójaként is tevékenykedem.
sarkady.jpg

Sarkady Júlia

Sarkady Júlia vagyok, angolszakos tanár. Diplomámat az ELTE-n szereztem 1994-ben. 2004-ig a közoktatásban tanítottam angolt, majd vállalkozóként ekkor tértem át a felnőttoktatásra. A Katedra Nyelviskolában kis- és nagycsoportoknak általános angolt tanítottam.  A Prime Nyelviskolában  üzleti és telekommunikációs angol tanfolyamokat tartottam  a Magyar Telekom és a T-Mobil dolgozóinak a cégek különféle helyszínein. Kollegáimmal csapatmunkában összegyűjtöttük és kidolgoztuk a telekommunikációs szakmai tananyagot illetve tankönyveket három szinten.

Bővebben

PROFEX telekommunikációs nyelvvizsgára, Origó, BME, ECL , TOEFL, TELC nyelvvizsgákra készítettem és készítek fel hallgatókat. 2009 óta a London Stúdió Nyelviskolánál van a legtöbb órám céges üzleti és lakossági tanfolyamokat tartok. 2015-ben a diplomamentő program révén kerültem az ATALANTA OKTATÁSI KÖZPONTHOZ. Célom mindenkiből a legjobbat kihozni, a nyelvtanulást élvezetes hobbivá tenni, és a bátor kísérletezőkből angoltudásukat bátran használó hallgatókat nevelni.

deak.jpg

Deák Zsuzsanna

Deák Zsuzsa vagyok. 1994-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen francia  és német nyelv és irodalomtanár szakon végeztem. Ezt követően oktattam a Miskolci Egyetem Nyelvi Lektorátusán, gimnáziumban és szakközépiskolában is. Gazdasági szaknyelvi tapasztalataimat a kereskedelemben eltöltött 4 évnek köszönhetem, dolgoztam a nemzetközi szállítmányozás területén, illetve egy francia ruhaipari cégnél termék-menedzseri tevékenységet is folytattam.

Bővebben

Az Atalanta Üzleti Szakközépiskolában 2001 óta vállalok vállalati és szakközépiskolai órákat, 2008 óta főállású nyelvtanárként veszek részt az OKJ-s képzésekben. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán 2008 óta tanítok német szaknyelvet, ill. részt vettem a francia szaknyelvi tananyag összeállításában és a vizsgáztatatásban is. Szívesen dolgozom ebben az intézményben, nem csak a szakképzett oktatói gárda, hanem a jól a felszerelt könyvtár, és a jó hangulatú órák miatt is.

kalman.jpg

Kálmán Edit

2007-ben végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Angol nyelv és irodalom tárgyból szereztem oklevelet, majd ezt követően angol szakos tanári diplomát. A két képzéssel párhuzamosan megszereztem a szakfordítói képesítést is szintén az ELTE keretein belül. Demonstrátorként egy évig nyelvgyakorlatot oktattam az ELTE DELP /Department of English Language Pedagogy- Angol Nyelvpedagógia/ tanszéken, ahol rengeteg tapasztalatot és az elméleti tudás mellé gyakorlati ismeretet is szereztem a felsőoktatásban, valamint vizsgáztatás terén is. Egy évig Washingtonban a maryland-i Montgomery College hallgatója voltam és két évet a bagdadi Mustansiriya Egyetemen hallgattam arab nyelvet. Az Atalanta révén részt vettem az ORIGO nyelvvizsgaközpont vizsgáztató képzésen, így nyelvvizsgáztatói képesítéssel is rendelkezem. 2006 óta dolgozom az Atalantánál, ahol vállalati nyelvtanfolyamokat, üzleti és szakközépiskolai csoportokat oktatok.

Bővebben

2008 óta a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola angol nyelvi képzésében is részt veszek. A kontaktórákon színes és változatos módszereket igyekszem alkalmazni. Óráimon rendszeresen és szívesen használom a multimédiás eszközöket, és hallgatóimat is erre bíztatom, hiszen a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola rendkívül korszerű technikai felszerelése nem csupán a tanárok, hanem a diákok számára is biztosítják a fejlődési lehetőségeket. Fontosnak érzem, hogy hallgatóim számára a hagyományos kontaktórákon kívül virtuális osztálytermet is létrehozzak, ezzel is színesebbé és ösztönzőbbé téve az órákat. Kulcsfontosságúnak tartom, hogy az üzleti angol nyelv mellett a diákok megismerkedhessenek az angolszász kultúrával és átadhassam személyes tapasztalataimat, hiszen az üzleti életben a nyelvtudás mellett egyre nagyobb szerepet töltenek be az interkulturális ismeretek.

Lassan 9 éve tanítok az Atalantánál. Az itteni precíz, mindenre kiterjedő szervezés, a folyamatos továbbképzések és visszajelzések, valamint a segítőkész légkör úgy érzem, rendkívüli mértékben hozzájárulnak szakmai fejlődésemhez és ahhoz, hogy tudásom legjavát adhassam. Ilyen körülmények között a tanítás valóban hívatás.

koltai.jpg

Koltai Ágnes

Koltai Ágnes vagyok, angol szakos tanár. A Veszprémi Egyetem (ma Pannon Egyetem) angol nyelvtanári szakán végeztem 1994-ben. Mivel szabadúszó, óraadó tanárként dolgozom ezért több nyelviskolánál tanítok, köztük jelenleg az Atalanta Oktatási Kft.-nél vállalok órákat. Részt veszek vállalati kihelyezett tanfolyamok és nyelviskolán belüli tanfolyamok vezetésében, nyelvvizsga felkészítésben. Az általános angol általános nyelv tanítása mellett üzleti, külkereskedelmi szaknyelvet is tanítok. Óráimon törekszem kommunikatív módszerrel dolgozni, barátságos légkört teremteni amiben a nyelvtanulók könnyebben sajátíthatják el a nyelvet. Szabadidőmben leginkább a természetben sétálok a kutyámmal, biciklizek, filmeket nézek vagy a családommal, barátaimmal vagyok.

Bővebben

Az Atalanta Üzleti Szakközépiskolában 2001 óta vállalok vállalati és szakközépiskolai órákat, 2008 óta főállású nyelvtanárként veszek részt az OKJ-s képzésekben. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán 2008 óta tanítok német szaknyelvet, ill. részt vettem a francia szaknyelvi tananyag összeállításában és a vizsgáztatatásban is. Szívesen dolgozom ebben az intézményben, nem csak a szakképzett oktatói gárda, hanem a jól a felszerelt könyvtár, és a jó hangulatú órák miatt is.

kupovits.jpg

Kupovits Andrea

Kupovits Andrea vagyok. A PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi karán szereztem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, valamint tanári diplomát. Az angoltanítás iránti lelkesedésem a gyakorlótanításom idején kezdődött, és már több mint egy évtizede rendületlenül tart. 2007 óta dolgozom az Atalantánál. Pályám során mindig törekedtem arra, hogy lehetőség szerint változatos formában és több szinten is tanítsak egy időben. Az Atalanta berkein belül alkalmam nyílik általános nyelvet és üzleti szaknyelvet is oktatni; elsősorban szakközépiskolai, de emellett kihelyezett vállalati (pl. Deutsche Bank, ING Biztosító Zrt.) és intenzív lakossági tanfolyamokon is. Munkám részét képezi a szaknyelvi tételek kidolgozásában való segédkezés, valamint szaknyelvi konzultációk tartása is. A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola angol nyelvi képzésében 2012-től veszek részt.

Bővebben

A nyelvi osztály nagyon jó szervezettsége, az iskola által biztosított folyamatos továbbképzések, a visszajelzések, valamint a jó kollegiális viszonyok mind-mind hozzájárulnak szakmai fejlődésemhez. Ezen kívül fontos számomra az iskola jó felszereltsége is: meggyőződésem, hogy a korszerű multimédiás eszközök rendszeres és aktív használata ösztönző, újfajta motivációt és előrehaladási lehetőséget nyújt tanárnak, diáknak egyaránt. Mindenekfölött fontosnak tartom azonban, hogy a nyelvtanulási folyamat során tanulóimat segítsem, ösztönözzem interperszonális kapcsolatteremtési készségeik fejlesztésében is. A nyitottság, a kíváncsiság és az érdeklődés nemcsak személyiségformáló erejű, de manapság a munkaerőpiacon a megfelelő szakmai ismereteken és nyelvtudáson kívül egyre fontosabbá válik, hogy az állásra pályázók megfelelő attitűdökkel és készségekkel rendelkezzenek különféle kommunikációs és konfliktushelyzetek megoldására.