Szakmai tréningek

Szakmai tréningeinket azoknak ajánljuk, akik tudásuk fejlesztését, hatékonyságuk növelését tűzték ki célul egyéni, vagy csoportos formában egyaránt.

Angol nyelvi tréningek

Nyelvi tréningjeinket azoknak ajánljuk, akik valamilyen speciális területen szeretnék nyelvtudásukat fejleszteni, intenzív formában.

SZAKMAI TRÉNINGEK

beruhazas-menedzsment-trening.jpg

Beruházási menedzsment tréning

Az Atalanta Oktatási Kft., olyan szakembereknek ajánlja BERUHÁZÁSI MENEDZSMENT TRÉNING képzését, akik építőipari, műszaki technológiai, közbeszerzés területen látnak el kivitelezési, építésvezetői, adminisztratív, menedzseri vagy vezetői feladatokat. A tréning gyakorlat centrikus.

9.jpg

Beszerzés tréning

A tréning során a résztvevők elsajátítják a beszerzés alapismereteit, megismerik és megtanulják alkalmazni azokat a módszereket amelyek segítségével magas szinten képesek lesznek ellátni beszerzési feladataikat. Képesek lesznek hatékony és eredményes beszerzési tárgyalásokat folytatni valamint megismerik a legkorszerűbb beszerzési technikákat.

Bővebben
Kiknek ajánljuk?

A tréningünket ajánljuk minden operatív és stratégiai beszerzőnek, beszerzési vezetőnek, menedzsernek, akik optimalizálni szeretnék a beszerzés átfutási idejét,  költségeit és növelni szeretnék a beszerzési megtakarításokat.
 
 A tréning moduljai
 • beszerzési alapismeretek,
 • beszerzési technikák
 • e-beszerzés
 • tárgyalástechnika
 • asszertivitás
 • konfliktuskezelés

További információk kérek!

15.jpg

Értékesítés tréning

A tréning célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az értékesítés lépéseit, alapismereteit, az értékesítői magatartás és szemlélet sajátosságait, fejlesszék kommunikációs készségeiket.

Bővebben

Kiknek ajánljuk?

A tréningünket elsősorban aktív értékesítőknek, üzletkötőknek, és értékesítési cégek ügyfélszolgálatos munkatársainak ajánljuk.

A tréning moduljai

 • értékesítési alapismeretek

 • értékesítési módszerek, technikák

 • tárgyalástechnika

 • kommunikáció

További információk kérek!

12.jpg

Logisztika tréning

A tréning során a résztvevők elsajátítják a logisztika alapismereteit, megismerik azokat a módszereket és eljárásokat, amellyel a logisztika költségeit csökkenteni lehet, hatékonyságát pedig növelni képesek.

Bővebben
Kiknek ajánljuk?

A tréningünket ajánljuk minden logisztikai szakterületen dolgozó előadónak, logisztikai munkatársnak, raktári alkalmazottnak és vezetőnek, akik a logisztikai folyamatok hatékony működtetése iránt elkötelezettek és szeretnék szakmai ismereteiket tovább bővíteni, a megszerzett tudás által elhelyezkedési esélyeiket növelni.

A tréning moduljai
 • logisztikai alapismeretek
 • SCM rendszer felépítése, működése
 • beszerzési alapismeretek
 • folyamatirányítás
 • készletkezelés
 • leltározási ismeretek

További információk kérek!

16.jpg

Tárgyalástechnika tréning

A tréning célja, hogy a résztvevők elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek segítségével eredményes tárgyalásokat képesek lesznek akár önállóan folytatni, a tárgyalásokat megszervezni és lebonyolítani, valamint dokumentálni.

Bővebben
Kiknek ajánljuk?

A tréninget minden olyan alkalmazottnak, csoportvezetőnek, műszaki és adminisztratív munkakörben dolgozónak ajánljuk, akik munkakörükben tárgyalófélként résztvevői megbeszéléseknek és tárgyalástechnikai készségeiket, képességeiket fejleszteni kívánják.

A tréning moduljai
 • tárgyalástechnika alapjai
 • tárgyalási technikák
 • kommunikáció
 • konfliktuskezelés
 • asszertivitás

További információk kérek!

33.jpg

Ügyfélszolgálat tréning

A tréning célja a résztvevőkkel megismertetni azokat a kommunikációs eszközöket és technikákat, amelyek az ügyfélszolgálati tevékenység során hatékonyan alkalmazhatóak. A tréning végén a résztvevők képesek lesznek az ügyfeleket empatikus módon kezelni, a cég érdekeit határozottan képviselni, konfliktus helyzetből győztesként kikerülni és a reklamációkat professzionálisan kezelni.

Bővebben
Kiknek ajánljuk?

A tréningünket olyan kis- és középvállalkozások ügyfélszolgálati szakembereinek, munkatársainak, vezetőinek ajánljuk, ahol napi kihívást jelent az ügyfelek kezelése, a kritikus szituációk megoldása és az ügyfelek megtartása.

A tréning moduljai
 • ügyfélszolgálati alapismeretek
 • ügyfélszolgálat jogi háttere
 • ügyfélszolgálatok eszközrendszere
 • ügyfélkezelési technikák
 • konfliktuskezelés

További információk kérek!

ANGOL NYELVI TRÉNINGEK

Prezentáció tartása - Effective presentations

Ezt a tréningünket mindazoknak ajánljuk, akiknek munkahelyükön rendszeresen kell célnyelven prezentációt tartaniuk. A tréning során a sikeres prezentációhoz szükséges nyelvi eszközöket és prezentációs technikákat fejlesztjük, de emellett a képzettek minden nyelvi készsége fejlődni fog.  A képzés abszolút gyakorlatorientált és a résztvevők igényeire szabott, a problémák azonosítását a kompetenciafejlesztés, majd a kipróbálás és visszajelzés követi.


További információk kérek!

Telefonos kapcsolattartás - Keeping in touch

Ezt a tréningünket azoknak ajánljuk, akiknek sokat kell telefonon, célnyelven kommunikálniuk, és ebben bizonytalannak érzik magukat, mert nem mindig értik partnerüket, illetve nem mindig tudnak azonnal és megfelelően reagálni. A tréning helyzetgyakorlatok során át fejleszti a sikeres telefonos kommunikációhoz szükséges nyelvi viselkedési formákat, illetve a hallás utáni értés nehézségeinek leküzdésében nyújt segítséget.


További információk kérek!

Üzleti levelezés - Smart writing

Tréningjeinket azoknak ajánljuk, akik a célnyelvben legalább középhaladó szintet érték el, és napi munkájuk során rendszeresen kell írásban célnyelven kapcsolatot tartaniuk üzleti partnereikkel. A résztvevők megismerkedhetnek mind az angol, mind az amerikai üzleti levél főbb típusaival, formai jellemzőivel.  A tréning fókuszában elsősorban az üzleti levelek szerkesztése és a megfelelő stílus megtalálása áll.


További információk kérek!

Vitaképesség fejlesztése - Gaining voice

Ezt a tréningünket mindazoknak ajánljuk, akik úgy érzik, megfelelő nyelvi eszközök híján nem mindig képesek megfelelően képviselni nézeteiket, érdekeiket tárgyalásokon, értekezleteken. A képzés fő célja a szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése, olyan nyelvi elemek megtanítása, amelyek segítségével a képzettek nagyobb önbizalommal kapcsolódhatnak be bármilyen vitába. A célok elérése érdekében elsősorban szerepjátékokat és szimulációkat használunk.


További információk kérek!

Kapcsolat

Cím: 1083 Budapest, Jázmin u. 10.
Tel.: +3613232400 *410-es mellék
E-mail: nyelvoktatas@atalanta.hu
E-mail: felnottkepzes@atalanta.hu

Érdeklődöm

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Egyebek

© 2020 Atalanta Oktatási Kft.
Felnőttképzési engedélyszám: E-000548/2014